Årskalendarium

KALENDARIUM - LÄSÅR

Början av höstterminen
Betala medlemsavgiften

Augusti
--

September
 • PTA-representanter väljs på föräldramötet, för ett år framåt
 • Årsmöte, ny styrelse väljs (andra halvan av september)
 • PTA-möte (andra halvan av september)
Oktober
 • Knytkalas för föräldrar och personal på IES (början av oktober)
 • PTA-möte (slutet av oktober)
November
--

December
 • PTA-möte (början av december)
 • PTA bjuder lärarna på någon "julig förtäring"
Januari
 • PTA representerade på IES Öppet hus (slutet av januari, ev början av februari)
Februari
 • PTA-möte (början av februari)
 • Långfärdsskridskor för föräldrar och personal på IES
Mars
 • PTA-möte (slutet av mars)
April
 • PTA representerade på IES workshop för nya elever/info för nya föräldrar
 • PTA-möte (slutet av april)
Maj
 • PTA-möte (mitten av maj)
Juni
 • PTA representerade vid skolavslutningen