Bli medlem

Medlemsavgiften är 100 kr per läsår och familj.
Den kan betalas till föreningens bankkonto eller via Swish.

Konto: Swedbank 8166-1 944564069-2

Swish nr: 123 2825057 (lägg till 2kr vid för swishavgiften)

VIKTIGT!
Märk betalningen med ert barns namn och klass.

OCH ÄNNU VIKTIGARE!
Maila även på ptastyrelsenfalun@gmail.com och meddela ditt namn och din emailadress samt barnets namn och klass.
Detta så att vi kan ha en korrekt och uppdaterad medlemsförteckning och även kontakta våra medlemmar.