Om föreningen

Medlemsarvgiften är 102 kr per läsår och familj.

Styrelsen består av fyra ledamöter (ordförande, kassör, 2 ledamöter) och två suppleanter.
Vi har 2 PTA-representanter från varje klass.

Tillsammans med PTA-representanterna bestämmer styrelsen hur medlemsavgifterna, och eventuella andra inkomster, ska användas. Tanken är att de i huvudsak ska komma barnen till del.

PTA-möten sker några gånger per termin. Dessa fungerar både som skolsamråd och som medlemsmöten. Där diskuteras föräldraangelägenheter och aktuella frågor.
Alla medlemmar är välkomna men det är önskvärt att åtminstone de valda representanterna kommer. Endast en representant från varje klass har rösträtt.

Medlemsaktiviteter kommer att hållas i den omfattning som styrelsen och PTA-representanter planerar för.

Styrelsen möts efter behov, ca 4 gånger per termin.

Föräldrar med barn på IES Falun kan få listor på PTA-representanter och styrelsemedlemmar via email. Kontakta styrelsen isåfall.

För mer detaljerad information om föreningen se stadgarna som ligger under fliken Dokument.

(Information om och från föreningen finns även i en pärm i receptionen på skolan .)